ALKOHOLE  DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
93-232 ŁÓDŹ, LODOWA 108
NIP: 9820379954, REGON: 369778156, KRS 0000724878, PKD 46.34.A, BDO 000211371
IDEABANK 38 1950 0001 2006 0063 7597 0002
TEL +48 42 672 30 03


epuap:  Alkohole_Dystrybucja
mail: adsp(at)interia.pl

www.adsp.com.pl
- zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu;  strona b
- zezwolenie na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa; strona b
- zezwolenie na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem; strona b
- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjatkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;

(ze względu na liczne pytania informujemy, iż wydanie zezwoleń hurtowych jest uwarunkowane wcześniejszym dokonaniem opłaty za ich wydanie
 - dokładne informacje pod linkiem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tutaj - punkt 2 warunków.
W przypadku zezwoleń detalicznych na sprzedaż napojów alkoholowych wydanie zezwolenia również uwarunkowane jest wstępnym dokonaniem opłaty - tutaj - w dziale: Informacje dodatkowe).

Informacja o przedsiębiorcach posiadających zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi pow. 18% zawartości alkoholu

Wykaz zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi (wino i piwo) woj. łódzkie

Numer BDO: